Andy Mulligan

Andy Mulligan vokste opp i Sør-London. Han arbeidet som teaterregissør i ti år, inntil reiser i Asia fikk ham til å omskolere seg til lærer. Han har undervist i engelsk og drama i Storbritannia, India, Brasil og på Filippinene. Han bor nå delvis i London og delvis i Manila.

Lydbøker med Andy Mulligan