Arne O Reitan

Arne O. Reitan er en allsidig skuespiller som jobber innenfor teater, kabaret, opera, film, TV og radio. Han er ansatt ved Trøndelag Teater, men har gjestet Riksteateret, Örebro Stadsteater, Teateret Vart i Molde og Nord- Trøndelag Teater. Han har jobbet som instruktør og er en mye brukt dubber og innleser.