Jessica Lönn-Stensrud - Bakterienes forunderlige verden

Lesetips

Denne boken gir et lite innblikk i bakterienes spennende verden. Den er særlig vinklet mot de områdene jeg syns er spennende, og det er mange områder som sikkert kunne ha vært bedre dekket. Mikrobiologi og forskning på bakterier er et spennende område, og det skjer veldig mye der akkurat nå. Det som blir skrevet i dag, er kanskje gammelt nytt i morgen.

Hvis du har lyst til å lese mer, eller se på noen av kildene jeg har brukt, kan følgende litteratur anbefales:

Blaser, Martin J. (2014). Missing microbes. How the overuse of antibiotics is fueling our modern plagues. New York, NY: Henry Holt and Com- pany, LLC.

Cornelissen, Nau Cynthia, Fisher, Bruce D. & Richard A. Harvey (2013). Microbiology. Lippincott’s illustrated reviews. Third edition. Baltimore, Maryland: Lippincott, Williams &Wilkins.

Ingraham, John L. & Roberto Kolter (2012). March of the microbes. Sighting the unseen. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard Uni- versity Press.

Biologiske fagtermer fra A–Å, lenke: http://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/ (26.01.2016).

Scitable by Nature Education, lenke: https://www.nature.com/scitable/topics(26.01.2016).