Litt om forlagets historie

Lydbokforlaget AS ble stiftet i 1987 i Melhus kommune, sør for Trondheim. Lydbokforlaget er Norges største utgiver av lydbøker, og var også det første spesialiserte norske lydbokforlaget. Herborg Hongset var med og etablerte forlaget og var forlagssjef i 25 år, frem til hun gikk av i oktober 2012.

I 1991 kom Aschehoug forlag kom inn på eiersiden i Lydbokforlaget, og i 1994 ble også Gyldendal Norsk Forlag en av forlagets eiere. Damm forlag var også inne som eier og samarbeidspartner fra 2003 til 2008, men solgte seg ut da  de fusjonerte med Cappelen. I dag eies Lydbokforlaget av Aschehoug (50 %) og Gyldendal (50 %). Siden 1997 har Lydbokforlaget samarbeidet med NRK om utgivelser av NRK-produserte hørespill og opplesninger. Lydbokforlagets hovedkontor lå i mange år på Melhus, men i 2013 flyttet hovedkontoret til Oslo.
 
På utgivelseslista til Lydbokforlaget finner man primært lydbøker innen skjønn- og generell litteratur. Forlaget utgir lydbøker fra de fleste norske forlag og fra NRK. De første årene etter at forlaget ble stiftet hadde vi også en bred utgivelse av lærebøker spesialt tilrettelagt for elever med lesevansker. Vi gav ut materiell for lesetrening og lettlesbøker med lydbok til. I forbindelse med dette var forlaget aktive i utviklingsarbeid og kursvirksomhet. Lærebokproduksjonen er nå overtatt av de statlige kompetansesentrene for synshemmede, noe som betyr at Lydbokforlaget ikke lenger gir ut læremidler på lydbok. 
 
Lydbokforlaget har vært aktive i å utvikle nye lydbokformater. Vi lanserte lydbokspilleren Digibok i 2007, der man enkelt kunne høre lydbok ferdig opplastet på en Mp3-spiller. Digiboka ble godt mottatt i markedet, og ble i 2010 erstattet av Digispiller og Digikort, som er en videreutvikling av formatet. Digispilleren var også en Mp3-spiller, men har utskiftbare kort. Høsten 2013 lanserte vi vår egen lydbokapp og den har blitt svært godt mottatt av publikum. Med lydbokappen er det lettvint å lytte til lydbøker på telefon, nettbrett og PC/Mac, og å veksle mellom enhetene. App-brukerens personlige lydbokbibliotek er dermed lett tilgjengelig, og lydbøkene kan lastes ned offline og lyttes til når app-brukeren ikke har nettilgang.

Våren 2017 lanserte Lydbokforlaget strømmetjenesten Fabel. Fabel er en abonnementstjeneste for lydbøker, som gir deg muligheten til å høre så mange lydbøker du vil for en fast månedspris. Last ned appen på Google play eller Appstore og lytt til så mange bøker du vil. Fabel har en bred katalog av krim, romaner, fakta, ungdoms- og barnebøker. Fabel er eid av Lydbokforlaget AS, som er Norges eldste utgiver av lydbøker. Mer info om Fabel finner du her.