Hans E. Kinck

Hans E. Kinck (1865-1926) tilhørte en gammel embetsmannsfamilie av skotsk opphav. Han var sønn av en lege og vokste opp i forskjellige strøk av landet. Han ble født i Øksfjord i Finnmark, bodde så noen år i Namdalen, og 6 år gammel flyttet familien til Setesdalen hvor stev, viser og sagn fortsatt var levende. I 1877 ble faren distriktslege i Strandebarm i Hardanger.

Lydbøker med Hans E. Kinck