John Dickson Carr

John Dickson Carr (1905-77) er et av kriminallitteraturens største navn. Han er uovertruffen når det gjelder å skape "det umulige mord", og romanene har ofte en tilknytning til okkulte fenomener.

Lydbøker med John Dickson Carr