John Yngvar Larsson

John Yngvar Larsson er  utdannet skogbruker fra  University of British Columbia og ved NMBU, Universitetet for miljø og biovitenskap. Han har arbeidet i mange år ved det som i dag er NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Larsson har tidligere skrevet to bøker: Barskogens vegetasjonstyper og Vegetasjon  i norsk skog.

Lydbøker med John Yngvar Larsson