Katharina Vestre

Katharina Vestre (1992) er stipendiat ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Hun har skrevet populærvitenskapelige artikler for tidsskriftet Argument, Aftenposten Viten og Forskningsrådets nettsider for barn og unge (Nysgjerrigper.no).

Foto: Hildur Augustsdottir

Lydbøker med Katharina Vestre