Mads Peder Nordbo

Mads Peder Nordbo er utdannet i nordiske språk, litteratur og filosofi. Jenta uten hud er hans fjerde bok og hans internasjonale gjennombrudd. Forfatteren kommer fra Fyn i Danmark, men har de siste årene bodd i Nuuk på Grønland.

Foto: Ivan Riordan Boll

Lydbøker med Mads Peder Nordbo