Mari Eggen Sager

Mari Eggen Sager debuterte i 2010 med «Monster-Frida» og «Doktor-Frida», og Frida-bøkene ble snart en serie. Ideer og historier og melodier og sangtekster kom på løpende bånd.

Inspirasjon henter Mari ved å se på verden fra barnets ståsted: Et barns hverdag byr på små og store undere, som innbyr til mye humor og hverdagsfilosofi.. Frida-bøkene inneholder koselige og gjenkjennelige historier fra en femårings opplevelsesrike hverdag.