Det nye testamentet (bm)

Sjanger:
Filosofi, religion og livssyn

Innleser(e):
Gisken Armand, Svein Erik Brodal, Birgitte Victoria Svendsen, Ola B. Johannessen

Hør et utdrag fra lydboka:

Vennligst innstaller Flash om du ønsker å høre på lydkuttene.

Velg format

Klikk på formatet du ønsker å kjøpe
CD
Pris: 399,-
Kjøp
LYDFIL
Pris: 299,-
Kjøp

Det nye testamentet ble skrevet i det første århundret etter Jesu fødsel. Det er grunnlaget for kristendommen og et av de bærende verkene i vår kulturkrets. Det har satt spor etter seg i kunsten og i språket vårt, det har preget enkeltmennesker og samfunn.Ordene om Jesus i Det nye testamentet er evige ord. Samtidig er det ord til oss i dag. I spennet mellom det evige og det samtidige blir en bibeloversettelse formet. Den må stadig formes på nytt for å kunne tale til nye generasjoner.Her presenteres Det nye testamentet i ny, revidert oversettelse: nærmere den greske teksten, nærmere de bibelske bildene, nærmere det norske språket. Det formidles her som levende ord gjennom stemmene til noen av våre fremste skuespillere.

Det nye testamentet - Revidert oversettelse 2005

 • Innhold:
 • Det nye testamentet spor nr. 1
 • Matteus-evangeliet spor nr. 002-029
 • Markus-evangeliet spor nr. 030-046
 • Lukas-evangeliet spor nr. 046-069
 • Johannes-evangeliet spor nr. 070-090
 • Apostlenes gjerninger spor nr. 091-118
 • Paulus Romerbrevet spor nr. 119-134
 • Paulus Første Korinterbrev spor nr. 135-150
 • Paulus Andre Korinterbrev spor nr. 151-163
 • Paulus brev til Galaterne spor nr. 164-169
 • Paulus brev til Efeserne spor nr. 170-175
 • Paulus brev til Filipperne spor nr. 176-180
 • Paulus brev til Kolosserne spor nr. 180-183
 • Paulus Første brev til Tessalonikerne spor nr. 184-188
 • Paulus Andre brev til Tessalonikerne spor nr. 189-191
 • Paulus Første brev til Timoteus spor nr. 192-197
 • Paulus Andre brev til Timoteus spor nr. 198-201
 • Paulus Brev til Titius spor nr. 202-204
 • Paulus Brev til Filemon spor nr. 205
 • Hebreerbrevet spor nr. 206-218
 • Jakobs brev spor nr. 219-223
 • Peters første brev spor nr. 224-228
 • Peters andre brev spor nr. 229-231
 • Johannes første brev spor nr. 232-236
 • Johannes andre brev spor nr. 237
 • Johannes tredje brev spor nr. 238
 • Judas brev spor nr. 239
 • Johannes åpenbaring spor nr. 240-261