Det nye testamentet (nn)

Sjanger:
Filosofi, religion og livssyn

Innleser(e):
Gisken Armand, Svein Erik Brodal, Birgitte Victoria Svendsen, Ola B. Johannessen

Hør et utdrag fra lydboka:

Vennligst innstaller Flash om du ønsker å høre på lydkuttene.

Velg format

Klikk på formatet du ønsker å kjøpe
CD
Pris: 399,-
Kjøp
LYDFIL
Pris: 299,-
Kjøp

Det nye testamentet vart skrive i det første hundreåret etter Jesu fødsel. Det er grunnlaget for kristendommen og eit av dei berande verka i vår kultur. Det har sett spor etter seg i kunsten og i språket vårt, det har prega enkeltmenneske og samfunn.Orda om Jesus i Det nye testamentet er evige ord. På same tid er dei ord til oss i dag. I spennet mellom det evige og det samtidige blir ei bibelomsetjing forma. Ho må stadig formast på nytt for å kunna tala til nye generasjonar.Her er Det nye testamentet i ny, revidert omsetjing: nærare den greske teksten, nærare dei bibelske bileta, nærare det norske språket. Det blir formidla som levande ord gjennom stemmene til nokre av våre fremste skodespelarar.

Det nye testamentet - Revidert omsetjing 2005

 • Innhald:
 • Innleiing spor nr. 1
 • Evangeliet etter Matteus spor nr. 002-029
 • Evangeliet etter Markus spor nr. 030-046
 • Evangeliet etter Lukas spor nr. 046-069
 • Evangeliet etter spor nr. Johannes 070-090
 • Apostelgjerningane spor nr. 091-118
 • Paulus’ brev til romarane spor nr. 119-134
 • Paulus’ første brev til korintarane spor nr. 135-150
 • Paulus’ andre brev til korintarane spor nr. 151-163
 • Paulus’ brev til galatarane spor nr. 164-169
 • Paulus’ brev til efesarane spor nr. 170-175
 • Paulus’ brev til filipparane spor nr. 176-180
 • Paulus’ brev til kolossarane spor nr. 180-183
 • Paulus’ første brev til tessalonikarane spor nr. 184-188
 • Paulus’ andre brev til tessalonikarane spor nr. 189-191
 • Paulus’ første brev til Timoteus spor nr. 192-197
 • Paulus’ andre brev til Timoteus spor nr. 198-201
 • Paulus’ brev til Titus spor nr. 202-204
 • Paulus’ brev til Filemon spor nr. 205
 • Brevet til hebrearane spor nr. 206-218
 • Jakobs brev spor nr. 219-223
 • Peters første brev spor nr. 224-228
 • Peters andre brev spor nr. 229-231
 • Johannes’ første brev spor nr. 232-236
 • Johannes’ andre brev spor nr. 237
 • Johannes’ tredje brev spor nr. 238
 • Judas’ brev spor nr. 239
 • Johannes’ openberring spor nr. 240-261