Logg inn på lydbokforlaget.no

Eller logg inn med Facebook

Ny kunde?

Ikke handlet her før? Opprett en profil her.

Olav Duun

Lydbøker med Olav Duun

Mennesket og maktene
Olav Duun
Lest av Magne Olav Brevik
MENNESKE OG MAKTENE gir eit monumentalt bilete av menneske i kamp med både naturkrefter, overnaturlege makter og makter i deira indre. Boka skildrar stormfloda som skyl inn over Øyvære ei natt og tek fleire menneskeliv. Vi får og høyre forhistoria til kvar einskild av hovudpersonane. Ulike vanskar har dei hatt å stri med, så som religiøse kriser, kjærleik og driftsliv, sorg og tap, ambisjonar og vonbrot. Dei som kan godta seg sjølve og livsvilkåra slik dei er, står sterkast når motgangen og katastrofen rammar dei. "MENNESKE OG MAKTENE er ein mesterroman, kva synsstad ein ser boka frå, fullkomen i sin artistiske komposisjon, frisk og blank i sin stil, djup i sin psykologi, merkeleg som det tidsdokument han er. Her møter ein i grunnen heile Duun: humoren, ironien, alvoret, livsviljen, hjartelaget, den djupe vyrnaden for livet og menneske," skriv Rolv Thesen.
Lest av Magne Olav ...
Pris fra: 149,-
Ragnhild
Olav Duun
Lest av Magne Olav Brevik
Ragnhild dreg seg ut av verda og livet etter drapet på Didrik, og ho må gå ein lang veg før ho er i stand til å møte samfunnet igjen. Men medan ho må skjære ned på krava både til seg sjølv og andre, og trua på at dei gode gjerningane skal "redde" verda, har mannen hennar, Håkon, ein endå lengre veg å gå før han finn ut kva han sjølv står for. "Ragnhild-trilogien" er eit hovudverk i Olav Duuns dikting - eit storfelt verk om det innfløkte tilhøvet mellom godt og vondt i menneskelivet.
Lest av Magne Olav ...
Pris fra: 149,-
Medmenneske
Olav Duun
Lest av Magne Olav Brevik
Første bok i Olav Duuns trilogi om Ragnhild.
Siste leveåret
Olav Duun
Lest av Magne Olav Brevik
Den handlar om tilhøvet mellom Ragnhild og mannen Håkon. Håkon er på mange vis ein tapar som blir krenkt av motgangen i livet, men han godtek med tida si eiga rolle.Han får etter kvart ei større forståing av Ragnhilds offer. Dei to finn fram til kvarandre att og byrjar eit nytt liv - lengst nede på samfunnsstigen. "Ragnhild-trilogien" er eit hovudverk i Olav Duuns dikting - eit storfelt verk om det innfløkte tilhøvet mellom godt og vondt i menneskelivet.
Lest av Hildegunn ...
Pris fra: 149,-
I ungdommen
Olav Duun
Lest av Hildegunn Eggen
Femte bok i serien om Juvikfolket, Olav Duuns hovudverk
Lest av Hildegunn ...
Pris fra: 149,-
I stormen
Olav Duun
Lest av Hildegunn Eggen
 Sjette og siste
Lest av Hildegunn ...
Pris fra: 149,-
Storbrylloppet
Olav Duun
Lest av Hildegunn Eggen
Tredje bok i serien om Juvikfolket, Olav Duuns hovudverk
Lest av Hildegunn ...
Pris fra: 149,-
I eventyret
Olav Duun
Lest av Hildegunn Eggen
Fjerde bok i serien om Juvikfolket, Olav Duuns hovudverk
Lest av Hildegunn ...
Pris fra: 149,-
I blinda
Olav Duun
Lest av Hildegunn Eggen
Andre bok i serien om Juvikfolket, Olav Duuns hovudverk
Lest av Hildegunn ...
Pris fra: 149,-
Juvikingar
Olav Duun
Lest av Hildegunn Eggen
Første bok i serien om Juvikfolket, Olav Duuns hovudverk