Thomas Hylland Eriksen

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi og forskningsleder på «Kulturell kompleksitet» (CULCOM) ved UIO. Av hans mange tidligere bøker, er det særlig Øyeblikkets tyranni (2001) og Røtter og føtter (2004) denne boken bygger videre på.