Trygve Kalland

Trygve Kalland er fra Haugesund, men oppvokst i Sverige og Italia. Han er statsviter og offiser, og har flere utenlandsoppdrag bak seg, blant annet i Afghanistan og Moldova. «Hundene i Raqqa» er hans debutbok.

Foto: Niklas Lello

Lydbøker med Trygve Kalland