Wislawa Szymborska

Wisława Szymborska (1923-2012) var polsk lyriker og essayist. Hun ble født i Bnin i det vestlige Polen, men bodde og virket mesteparten av sitt liv i Krakow. Hun debuterte i 1952 og ga ut en rekke diktsamlinger. Hun oversatte dessuten fransk poesi til polsk. Szymborska betraktes som en av etterkrigstidens fremste poeter. «Poesiens Mozart» kalte Nobelkomiteen henne. I 1996 ble hun tildelt Nobelprisen i litteratur.

Foto: Christian Kjelstrup

Lydbøker med Wislawa Szymborska